sgspm
  • स्थापना वर्ष १९६१
साने गुरुजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत.संस्थेच्या एकूण ५० विविध शाखांचा विस्तार आहे.नाशिकरोड परिसरातील एक वैभवशाली व दैदिप्यमान परंपरा असलेली एक नामांकित संस्था .
शाळा, कॉलेजची वृत्तपत्रातील आमची प्रसिध्दी

        शाळेच्या विविध प्रकारच्या उपक्रमांच्या, कार्यक्रमांच्या आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या बातम्या विविध वृत्त पत्रांतून दिल्या जात असत्तात. त्यातील निवडक बातम्या :

के.जे.मेहता नाशिकरोड
के.जे.मेहता नाशिकरोड के.जे.मेहता नाशिकरोड
के.जे.मेहता नाशिकरोड
के.जे.मेहता नाशिकरोड
के.जे.मेहता नाशिकरोड
के.जे.मेहता नाशिकरोड
के.जे.मेहता नाशिकरोड के.जे.मेहता नाशिकरोड