Photo
  • स्थापना वर्ष १९६१
साने गुरुजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत.संस्थेच्या एकूण ५० विविध शाखांचा विस्तार आहे.नाशिकरोड परिसरातील एक वैभवशाली व दैदिप्यमान परंपरा असलेली एक नामांकित संस्था .
फोटो ग्यालरी

साने गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित,

विविध शाखांतील शाळांच्या इमारती