sgspm
  • स्थापना वर्ष १९६१
साने गुरुजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत.संस्थेच्या एकूण ५० विविध शाखांचा विस्तार आहे.नाशिकरोड परिसरातील एक वैभवशाली व दैदिप्यमान परंपरा असलेली एक नामांकित संस्था .
केशवसुतांच्या कविता

केशवसुतांच्या कविता

ही पुस्तके ई प्रकाशन मुंबई यांच्याप्रेरणेने व त्याच्या उपक्रमातून आपणास उपलब्ध करत आहोत. त्यांचे आभार.