sgspm
 • स्थापना वर्ष १९६१
साने गुरुजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत.संस्थेच्या एकूण ५० विविध शाखांचा विस्तार आहे.नाशिकरोड परिसरातील एक वैभवशाली व दैदिप्यमान परंपरा असलेली एक नामांकित संस्था .
आधुनिकतेकडे वाटचाल करताना हाती घेतलेले नवीन प्रोजेक्ट्स
 1. सर्व शाळा डिजिटल करणे .
 2. सर्व शाळा पेपरलेस कामकाज आराखडा आखणे व त्याची अंमलबजावणी करणे.
 3. सर्व शाळांना अद्यावत असे ऑडीओ व्हिजुअल रूम्स सुविधा तयार करणे.
 4. सर्व शाळांना एलसीडी प्रोजेक्टर सुविधा पुरवणे.
 5. सर्व शाळांतील फलक खडू शिवाय मार्कर पेन वापरासाठीचे बनवणे.
 6. विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे अध्ययन व अध्यापन साहित्य उपलब्ध करून देणे.
 7. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन निकाल व ऑनलाइन परीक्षा सुविधा पुरवणे.
 8. शिक्षक तंत्रज्ञान स्नेही बनवणे.
 9. विद्यार्थ्यांना सामान्यज्ञान चाचणी परीक्षा ऑनलाईन देण्यासाठी सुविधा पुरवणे.
 10. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी बदलत्या तंत्रज्ञांनाची माहिती व सुविधा देणे .